Støtter reetablering av høyrere utdanning på Nesna

foto