Endrer rutiner rundt nattverd for å hindre smitte

foto