Kan spare 2,5 millioner, men legevaktsamarbeid fører til lang reisevei