Begge partene i Kystparti-krangel kan ha rett

foto