Tok opp å inves­tere millio­nene fra Torghatten lokalt i stedet for i fond

foto