Åpen gård på Ylvingen trakk flere ganger øyas befolk­ning