Kommunedirektøren presenterte den nye lederkabalen

foto
Personalsjef Ingvil Eliassen (sittende t.v.) mens økonomisjef Øyvind Løvdahl er på talerstolen. Foto: Simon Aldra