Kommunedirektøren presenterte den nye lederkabalen