Uvanlig sterk vekst i matvareprisene i januar

foto