Trollpikken fikk full uttelling på søknad om spillemidler

foto