Har skrevet histo­rien om Sandnes­sjøen Teleom­råde

foto