– Kort vei fra stats­minister til pensjo­nist

foto