Kommunedirektør krever å få dekket advokathjelp – formannskapet var ikke helt enig