Jakta på Vega skal avsluttes i god tid før mørkets frembrudd

foto