Det har vært en drastisk nedgang i skog som tilbys vern gjennom den frivillige skogvernordningen, viser tall fra Klima- og miljødepartementet. Hittil i år er 65 kvadratkilometer produktiv skog tilbudt vernet, en nedgang på 77 prosent sammenlignet med hele 2020.

– Vi slår nå alarm for gammelskogen. Skogvernet går altfor sakte, og etter sulteforing med budsjettmidler har ordningen med frivillig skogvern spilt fallitt. Her trengs det mye mer og langt kraftigere lut, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Frykter ny nasjonalpark vil ramme resten av landet

Naturvernforbundet er skuffet over det de mener er en manglende erkjennelse av den prekære situasjonen i norske skoger. De viser til det foreslåtte statsbudsjettet fra regjeringen hvor det kuttes 170 millioner kroner av støtten til skogvern.

Gulowsen får støtte fra Verdens naturfond (WWF). Generalsekretær Karoline Andaur frykter at finansieringen av den nye nasjonalparken i Østmarka i Oslo vil ramme skogvernet i resten av landet.

– Det er fantastisk at deler av Østmarka blir nasjonalpark, men dette kan ikke gå på bekostning av skogvern i andre deler av landet. Siden nyheten om nasjonalparken kom etter at regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, forventer vi at Ap og Sp følger opp med mer penger til skogvern i det endelige budsjettet.

Ber om SV-hjelp

Nå håper Naturvernforbundets leder at SV kan hjelpe skogvernet i budsjettforhandlingene.

– Skog må opp på forhandlingsbordet for statsbudsjettet. Det må bevilges mye mer til skogvern, samtidig som det må satses på kartlegging av skog og vern av de mest verdifulle skogene, mener Gulowsen.

Budskapet er det samme fra Andaur i WWF.

– Vern av skogen og det rike mangfoldet av arter som lever der er en viktig sak for regjeringens budsjettpartner SV, og vi stoler på at de gjør det de kan i forhandlingene for å sørge for at den gledelige nyheten om Østmarka ikke blir til hinder for at vi verner skogområder utenfor hovedstaden.