Kommu­nene får kompen­sasjon, 7 millioner trolig sikret for Brønnøy

foto