foto
På Gårdsøya var det stor aktivitet torsdag mellom tømmerstablene. Foto: Bård Pedersen

Lastet 3.000 kubikk­meter tømmer på en dag, og mer skal det bli