Fengslingsmøtet: Siktede erkjenner ikke straffskyld

foto