– Vi kjøper operasjons-robot til Hovedsykehuset

foto