Sp på Stortinget vurderer å be Kjerkol «tyde­liggjøre» for Helse Nord om reha­bili­teringen