Kommunen minner om ansvar for «overhen­gende fare»