i flere mobbesaker blir kravet om erstatning avvist. Årsaken er at standard foreldelsesfrist for mobbesaker er tre år, slik regelen er for alle sivilrettslige saker, skriver Dagbladet.

For mange mobbeofre tar det imidlertid tid å erkjenne at de har blitt mobbet, og advokat Vibeke Hein Bæra, som har håndtert flere saker for mobbeofre, er uenig i at foreldelsesfristen på tre år skal gjelde også i disse sakene.

– Der det kan føres bevis for at mobbing har skjedd, skolen har visst om og ikke oppfylt sin aktivitetsplikt, er det vanskelig å se noen begrunnelse for hvorfor ikke det offentlige kan stilles til ansvar, sier Hein Bæra til avisen.

I juli 2014 ble straffeloven endret, slik at drap, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn ikke lenger kan foreldes. Men i sivile saker, som mobbesaker, gjelder altså standarden tre år.

– Kan vi forvente at mobbeofre skal snakke om noe som er så sårt og vanskelig innen tre år, når kvinner som er blitt utsatt for misbruk i gjennomsnitt bruker 17 år på å fortelle? spør psykologspesialist og førsteamanuensis Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger,

Hun mener at mobbesaker ikke burde foreldes i det hele tatt og sier at vi trenger bedre rettssikkerhet for mobbeofrene.