Det skriver ordfører Eilif Trælnes og kommuneoverlege Even Thorkildsen i en felles pressemelding.

– Det er ingen innlagte på sykehus, og det kan bekreftes at vi har omikron i Brønnøy nå, skriver de.

Sjekket for 14 dager siden

BAnett har spurt Thorkildsen når koronasitte første gang ble påvist i Brønnøy.

– Disse ble sjekket tidlig i smitteperioden – 14 dager siden. Smittehastighet og symptomene vi ser i dag er svært lik de rapporterte omikrontilfellene, svarer han.

– Vet dere hvor mange omikron-tilfeller det er eller har vært i Brønnøy?

– Nei. Kun noen få som ble sekvensert. Vi antar at alle tilfellene vi har nå er omikron, skriver Thorkildsen.

Smitter raskt

Å sekvensere betyr å undersøke hvilken type koronasmitte det dreier seg om. På spørsmål om hvorfor man ikke sekvenserer mer svarer Thorkildsen:

– Sannsynligvis på grunn av at omikron nå dominerer i hele landet. Kapasitetsproblem også sannsynligvis.

– Hvilke konsekvenser har det at det nå er omikronsmitten som dominerer i Brønnøy?

– Mest positive. Erfaring fra andre steder er at omikron gir mindre alvorlig sykdom. Problemet er at den smitter raskt, skriver Even Thorkildsen.