Fødestua får normal drift fra 1. april – og normale helger fra 20. april