Luftambulanser omfattes av lockout fra søndag

foto