Helsetilsynet mener foretaksledelsen har brutt lov og forskrift i kreftsaken

foto