Norsk studie: Få får senvirkninger av covid-19

foto