Foto: Bård Pedersen

Lever drømmen

Malin Virginia Tinjaca er sjef på Havnesenteret, men de som ser for seg direktørstol og møter som går over i nye møter ville nok blitt ganske overrasket hvis de fikk være med henne på en vanlig arbeidsdag.