Kommunestyret utsatte vannavtale med settefiskanlegget i lukket møte

foto