Ja til tredeling på sentralskolen, nei til nedleggelse på Visthus