Sør-Helgeland Opplæringskontor har hatt et rekordår

foto