Ny rapport om tomtevalg: - Viser at dette i bunn og grunn er politikk

foto