Høyesterett har opphevet dom mot lokal mann for mishandling, forsvarer håper på henleggelse