Fylkesmannen sier skolen brøt aktivitetsplikten da to elever mente lærer mobbet dem