Innovasjon Norge bevilger 450 000 kroner til biogass i Sømna

foto