En brønnøyværing i 40-årene hadde det travelt over Snåsa en lørdag i september. Politiet målte mannen til 131 km/t i en 80-sone.

Mannnen leverte en uforbeholden tilståelse da saken kom opp til behandling i Brønnøy tingrett i slutten av samme måned.

Brønnøy tingrett var enig med påtalemyndigheten i straffeutmålingen. Brønnøyværingen ble dømt til 36 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager for den uaktsomme kjøringen. Førerkortet ble inndratt på stedet, og tingretten fastslo at mannen må klare seg uten i åtte måneder. Domfelte må også ta den praktiske delen av førerprøven på nytt før han får kjøre bil igjen.