Åpningen av Torgarhaugen feriesenter er forsinket

foto