Totalt er det altså 13 smittede i Alstahaug, ifølge Helgelands Blad.

Fredagens tilfeller skal i hovedsak være påvist hos skolebarn.

– Flere skoler i kommunen er berørt. Foreldre i aktuelle klasser som er smitteutsatt har fått beskjed fra skolen.

Det bekrefter kommuneoverlege Kirsten Toft overfor Helgelands Blad.

Kommunen meldte torsdag om sju tilfeller av korona-smitte de siste dagene, men tror det kan være flere tilfeller som ikke er bekreftet.

– Av de sju kjente smittetilfellene i vår kommune har noen ukjent, og noen kjent smittevei. Det er primært ungdom og voksne under 60 år som er smittet, og det er både vaksinerte og uvaksinerte som tester positivt.