Foreldre tok elever ut av skolen, rektor varsler at hun fratrer

foto