– Pårørende til de berørte er informert, heter det på kommunens hjemmeside.

I tillegg er det tre smittede i personalet. Kommunen vil gi løpende informasjon om videre utvikling.