Skal rive ti meter høy mast i Velfjord

Dette er denne ti meter høye masta selskapet søker om å få rive. Foto: Søknaden