Foto: Bård Pedersen

Der Inger-Johanne jobber er det høye topper og dype daler

Inger-Johanne Lillestøl Hauglund (27) er helsefagarbeider og stolt av det, men hun trekker på svaret når hun blir spurt om hun vil anbefale sønnen sin å gå inn i samme yrke.