Svarer saksøkere: - De har selv valgt å inngå nye arbeidsavtaler

foto