Satser opp til 40 millioner på nytt bygningsvernsenter

foto