Ingen ny folkehøgskole på Toft i statsbudsjettet

Slik er skissene for folkehøgskolen på Toft. Foto: Concepthus AS