Ordfører inviterer til folkemøte om økonomi og budsjett

Sømnaordfører Hans Gunnar Holand (Sp) håper at et åpent informasjonsmøte vil gi bedre dialog om budsjettprosessen. Foto: Bård Pedersen