Raymond roste kommunens tjenester, men kom også med en advarsel

foto