I helga 20/21.11 har Brønnøyspeiderne i samarbeid med Allskog Velfjord og Sømna skogeierlag gjennomført grunnleggende 15-timers kurs i sikkerhet og bruk av motorsag, en viktig kunnskap for ledergruppen i Brønnøyspeiderne og nødvendig i forbindelse med vedproduksjonen, en av speidernes inntektskilder.

Kurset ble holdt på speidergården, hvor fem ivrige deltakere, en kursinstruktør, vertskap og arrangør var sammen en flott helg. Kursinstruktør Bjørn Arve Øvereng fra Skogkurs var en utrolig flink kursinstruktør som inspirerte og lærte bort kunnskap om viktigheten av verneutstyr og motorsagens funksjoner. Han tilpasset undervisningen til hver enkelt deltaker, fordi de hadde veldig forskjellig erfaring i forhold til bruk av motorsag.

En flott helg med masse av teori - og praktisklærdom -samt sosialt samvær, både inne og ute i skogfeltet.

Brønnøyspeiderne sammen med Allskog Velfjord og Sømna skogeierlag planlegger nytt kurs for nye deltaker på nyåret 2022 når dagene igjen blir litt lengre og vinteren har sluppet det verste taket.

Hilsen

Kirsten Østergård

Brønnøyspeideren

Johannes Osmundsen

Allskog Velfjord og Sømna skogeierlag

foto
Praktisk dag, med nistepakke i skogen. Fra venstre: Stein Asbjørn Nordhuus, Anne Classen, Johannes I. Osmundsen, Matthias Alpermann, Bjørn Arve Øvereng, Albert Hill og Stig-Håvard Hansen.