Regjeringen vil at grunneiere må gjøre mer for å hindre vannskader

foto