Forening vil låne penger av kommunen til privat vannverk