Ber Brønnøy bosette fem flere flyktninger i 2022

Brønnøy er anmodet om å ta i mot 24 flyktninger i 2022. Foto: Simon Aldra