Ber Brønnøy bosette fem flere flyktninger i 2022

foto